Material

Murtegel (62)
Kalksten (20)
Trä (20)
Armerad Betong (17)
Koppar (15)
Sandsten (8)
Granit (7)
Natursten (6)
Helsingborgstegel (3)
Byggnadssten (3)
Betong (2)
Skiffer (2)
Fältsten (1)
Gjutjärn (1)
Marmor (1)
Gråsten (1)
Revetering (1)
Om Kyrksök