Bild av Sankt Peterskyrkan Wikimedia Commons

Sankt Peterskyrkan

Sankt Peters kyrka eller Peterskyrkan är en frikyrka på Norrmalm i Stockholms innerstad, byggd för Metodisterna efter arkitekten Erik Lallerstedts ritningar i korsningen Upplandsgatan och Kammakargatan åren 1900–1901. Efter samfundshopslagningen 2011 tillhör församlingen Equmeniakyrkan.

Läs mer på Wikipedia

Läs mer

Bilder i Wikimedia Commons Wikidata
Om Kyrksök