Bild av De heliga martyrernas syrianska katolska kyrka Wikimedia Commons

De heliga martyrernas syrianska katolska kyrka

Akalla kyrka, formellt De heliga martyrernas syrianska katolska kyrka, är en kyrkobyggnad i Akalla centrum i Stockholms kommun. Den var till 2020 församlingskyrka i Spånga-Kista församling i Stockholms stift. Kyrkobyggnaden invigdes 1976.

Läs mer på Wikipedia

Tidslinje

Läs mer

Bilder i Wikimedia Commons Wikidata
Om Kyrksök