Bild av De heliga martyrernas syrianska katolska kyrka Wikimedia Commons

De heliga martyrernas syrianska katolska kyrka

Ladda upp bild

Akalla kyrka, formellt De heliga martyrernas syrianska katolska kyrka, är en kyrkobyggnad i Akalla centrum i Stockholms kommun. Den var till 2020 församlingskyrka i Spånga-Kista församling i Stockholms stift. Kyrkobyggnaden invigdes 1976.

Läs mer på Wikipedia

Tidslinje

Läs mer

Bilder i Wikimedia Commons Wikidata
Om Kyrksök