Bild av Dalby kyrka Wikimedia Commons

Dalby kyrka

Ladda upp bild

Dalby kyrka eller Heligkorskyrkan är en kyrkobyggnad i Dalby sydöst om Lund. Den tillhör Dalby församling i Lunds stift. Kyrkan uppfördes omkring år 1060 och är Sveriges äldsta byggnad och Nordens äldsta bevarade stenkyrka. Kyrkan har byggts om ett flertal gånger, och var ursprungligen ungefär dubbelt så stor som i dag. Mittskeppet och sidoskeppet i dagens långhus är bevarade från ursprungsbyggnaden.

Läs mer på Wikipedia

Kända personer begravda här

Läs mer

Bilder i Wikimedia Commons Wikidata
Om Kyrksök