Bild av Lummelunda kyrka Wikimedia Commons

Lummelunda kyrka

Lummelunda kyrka är en kyrkobyggnad i Visby stift på Gotland och är församlingskyrka i Stenkyrka församling.

Läs mer på Wikipedia

Läs mer

Bilder i Wikimedia Commons Wikidata
Om Kyrksök