Bild av S:t Mikaels och Alla Änglars kyrka Wikimedia Commons

S:t Mikaels och Alla Änglars kyrka

S:t Mikaels och Alla Änglars kyrka är en mindre kyrkobyggnad i trä, som ligger bland villorna på Flottbrovägen på Stora Essingen i Stockholm. Den används idag av Liberala katolska kyrkan.

Läs mer på Wikipedia

Läs mer

Bilder i Wikimedia Commons Wikidata
Om Kyrksök