Bild av Salemkyrkan Wikimedia Commons

Salemkyrkan

Folkungakyrkan, tidigare Salemkyrkan, Salemkapellet är en kyrkobyggnad på Folkungagatan 90 på Södermalm i Stockholm. Byggnaden fick sitt nuvarande namn 2013 när Elimkyrkan, med ankytning till Evangeliska Frikyrkan och Equmeniakyrkan, tog över ägandet.

Läs mer på Wikipedia

Läs mer

Bilder i Wikimedia Commons Wikidata
Om Kyrksök