Bild av Söderledskyrkan Wikimedia Commons

Söderledskyrkan

Ladda upp bild

Söderledskyrkan är församlingskyrka i Farsta församling i Stockholms stift. Kyrkan ligger vid korsningen Lingvägen–Örbyleden i Gubbängen i Stockholm. Kyrkan är byggd i rött tegel och ritades av arkitekterna Hans Borgström och Bengt Lindroos, den invigdes 1960 och är sedan 1990 ett lagskyddat byggnadsminne.

Läs mer på Wikipedia

Läs mer

Bilder i Wikimedia Commons Wikidata
Om Kyrksök