Bild av Gröndals kyrka Wikimedia Commons

Gröndals kyrka

Ladda upp bild

Gröndals kyrka är en kyrka inom Hägerstens församling i Stockholms stift. Byggnaden är uppförd i rödbrunt tegel och ligger mitt i Gröndal med adress Gröndalsvägen 61, hörnet Lövholmsvägen. Byggnaden grönmärktes av Stadsmuseet i Stockholm vilket innebär ”att bebyggelsen har ett högt kulturhistoriskt värde och är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”.

Läs mer på Wikipedia

Läs mer

Bilder i Wikimedia Commons Wikidata
Om Kyrksök