Bild av Sankt Tomas kyrka Wikimedia Commons

Sankt Tomas kyrka

Ladda upp bild

För katolska kyrkan i Lund, se Sankt Thomas av Aquino församling. S:t Tomas kyrka är en kyrka i Vällingby i Stockholm, ritad av arkitekt Peter Celsing och inredningsarkitekt Ella Öström samt invigd 1960. Byggnaden är murad i bränt tegel, inuti finns ett träkrucifix av konstnären Bror Hjorth. Kyrkan är belägen på Kirunagatan, i direkt anslutning till Vällingby Centrum och kyrkan är ett av de främsta exemplen på de kyrkor som uppfördes under efterkrigstiden i de nya förorterna i Stockholm. Kyrkan tillhör Vällingby församling i Stockholms stift.

Läs mer på Wikipedia

Läs mer

Bilder i Wikimedia Commons Wikidata
Om Kyrksök