Bild av Viklau kyrka Wikimedia Commons

Viklau kyrka

Ladda upp bild

Viklau kyrka är en kyrkobyggnad i Viklau socken på Gotland. Fram till 1 januari 2006 tillhörde kyrkan Viklau församling som därefter uppgick i Vänge församling. Viklau är kanske mest förknippat med den så kallade Viklaumadonnan, en träskulptur från 1100-talet, som numera förvaras på Historiska museet i Stockholm.

Läs mer på Wikipedia

Läs mer

Bilder i Wikimedia Commons Wikidata
Om Kyrksök