Bild av Fardhems kyrka Wikimedia Commons

Fardhems kyrka

Ladda upp bild

Fardhems kyrka är en kyrkobyggnad på Gotland som tillhör Fardhems församling i Visby stift. Kyrkan är synlig söderifrån över slätten. Enligt Gutasagan är kyrkan den "tredje i landet" och skall då vara en av de första kyrkorna på Gotland. Troligen avses en äldre träkyrka som föregick nuvarande kyrkobyggnad.

Läs mer på Wikipedia

Läs mer

Bilder i Wikimedia Commons Wikidata
Om Kyrksök