Bild av Anga kyrka Wikimedia Commons

Anga kyrka

Ladda upp bild

Anga kyrka är en enhetligt byggd kyrka i romansk stil från 1200-talets förra hälft. Den är en av Gotlands minsta och ersatte en äldre kyrka som brunnit ner. Kyrkan plundrades 1717 av ryssarna som bortförde pengar, textilier och annat lösöre; kyrkklockan stals och med yxor slog de sönder kistor och skåp. Kyrkan restaurerades 1946–1947 efter förslag av arkitekt Erik Fant och dessutom exteriört 1983.

Läs mer på Wikipedia

Tidslinje

Läs mer

Bilder i Wikimedia Commons Wikidata
Om Kyrksök