Bild av Ala kyrka Wikimedia Commons

Ala kyrka

Ladda upp bild

Ala kyrka är en kyrkobyggnad i Ala socken i Visby stift. Den ligger i ett öppet jordbrukslandskap vid länsväg 143 från Ljugarn, en kilometer söder om korsningen med länsväg 146 till Kräklingbo och är församlingskyrka i Östergarns församling. Kyrkan grundlades på 1100-talet.

Läs mer på Wikipedia

Läs mer

Bilder i Wikimedia Commons Wikidata
Om Kyrksök